OBAVEŠTENJE O KOLOKVIJUMU IZ GRAĐANSKOG I STVARNOG PRAVA

Drugi kolokvijum iz Građanskog i stvarnog prava će se održati 06.05. u 14 časova, sala A5.