OBAVEŠTENJE O KOLOKVIJUMU IZ NASLEDNOG PRAVA

 

 

Drugi kolokvijum iz Naslednog prava će se održati 27.04. u 14 časova, sala A5.