Kolokvijum iz predmeta Pravo privrednih prestupa i prekrsaja predvidjen za 15. april, odlozice se za 22. april 2024. godine, sa pocetkom u 17.00h, zbog ispitnog roka.