OBAVEŠTENJE O KOLOKVIJUMU IZ USTAVNOG PRAVA

 

Drugi kolokvijum iz Ustavnog prava će se održati 27.04. u 12 časova, sala A5.