Konsultacije
profesora Marka Milovica ce se umesto u sredu 16.2.2022. godine odrzati
17.2.2022. godine zbog obelezavanja Dana drzavnosti Republike Srbije, sa
pocetkom u 15.30h, u kabinetu 61.