ODBRANA SEMINARSKIH RADOVA IZ KRIMINALISTIKE ODRZACE SE U SREDU 25.05.2022.G.
U 17H.
Molim sve studente da donesu kopiju rada koju ce predati predmetnom
profesoru, i po mogucstvu da naprave prezentaciju kako bi uspesno
odbranili svoj rad.

Hvala!

Asist.

Sofija Lolic