Nastava iz predmeta Principi leta, kod profesora dr Nenada Kapora , nece
se odrzati u sredu 24.11.2021.godine.