OBAVEŠTENJE – I kolokvijum iz predmeta
Upravljanje projektima i investicijama
Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje projektima i investicijama biće
održan u utorak, 30.11.2020. godine od 12.00 h, sala S1.
Na kolokvijum je obavezno poneti MASKU, indeks i ličnu kartu