II Kolokvijum i popravni prvi kolokvijum iz predmeta Analiza poslovanja odrzaće se 13.12.2023. godine
sa početkom u 12h.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks i ličnu kartu