Ispit iz Prava intelektualne svojine će se održati u petak, 28.01.2022. godine u 17h, kabinet 66.
Studenti koji su obezbedili ocenu 6 preko predispitnih obaveza, na upis ocene dolaze u 16h.