Prvi kolokvijum iz Prava privrednih prestupa i prekrsaja umesto 11. aprila, odrzace se 18. aprila 2022. godine, sa pocetkom u 17.00h, u slusaonici S1.