Prvi kolokvijum iz Krivicnog prava odrace se u sredu, 7.12.2022. godine, sa pocetkom u 17.00h