Prvi kolokvijum iz predmeta Krivicno pravo odrzace se 20.11.2023. godine, sa pocetkom u 17.00h, u sali S2. Isti obuhvata gradivo od 1, zakljucno sa 19. ispitnim pitanjem.

Hvala unapred!
Srdacan pozdrav,
Julijana Racic