Prvi kolokvijum iz Naslednog prava će se održati 09.03. u 13h, sala A5.