Prvi kolokvijum iz predmeta Pravo privrednih prestupa i prekrsaja odrzace
se u ponedeljak 27. marta 2023. godine, sa pocetkom u 17.00h. Isti
obuhvata gradivo odredjeno na predavanjima.