Uvodno predavanje iz Prava privrednih prestupa i prekršaja održaće se 14. februara 2022. godine sa početkom u 17.00h, u sali A5.