Predmet: ORGANIZOVANI KRIMINAL

OBAVEŠTENJE

Predispitne obaveze studenata na predmetu Organizovani kriminal su izrada i odbrana seminarskog rada.
Obaveštenje o temama, rokovima predaje i odbrane seminarskih radova istaknuto je na sajtu fakulteta.
Literatura za polaganje predmetnog ispita Svetislav Lutovac, Nikoleta Lutovac, Organizovani kriminal, Megatrend univerzitet, Beograd, 2022.

Sve dodatne informacije možete dobiti na predavanjima, četvrtkom od 18.30 – 19.30 h ili putem e-maila:

Prof. dr Svetislav Lutovac: lutovacs@megatrend.edu.rs
Doc. dr Nikoleta Lutovac: nlutovac@megatrend.edu.rs