Predavanja iz Ekonomije zakazana za 09.11.2018. godine

odlazu se za 10.11.2018. u 09:00h.