Predavanja iz predmeta Ekonomsko-politička geografija Severne i Latinske Amerike koja su se održavala sredom od 13 do 16h i četvrtkom od 10 do 11:30h, održavaće se u istim terminina u kabinetu 23 (dekanat).