Predispitne obaveze studenata na predmetu Terorizam su izrada i odbrana seminarskog rada.
Obaveštenje o temama, rokovima predaje i odbrane seminarskih radova istaknuto je na sajtu fakulteta.
Literatura za polaganje predmetnog ispita:

• Dragan Simeunović, Terorizam, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2009.
• Svetislav Lutovac, Nikoleta Lutovac, Terorizam, Megatrend univerzitet, Beograd, 2022.

Sve dodatne informacije možete dobiti na predavanjima, sredom od 17-18 h ili putem e-maila:

Prof. dr Svetislav Lutovac: lutovacs@megatrend.edu.rs
Doc. dr Nikoleta Lutovac: nlutovac@megatrend.edu.rs