Treći kolokvijum iz predmeta Rimsko pravo biće održan 28.12.2021. godine u 17h, sala A1.