Drugi kolokvijum iz Prava intelektualne svojine će se održati 20.12.2021. godine u Sali A4 po sledećem rasporedu:

  • Menadžment u kulturi i medijima u 15h
  • Novinarstvo u 16h
  • Odnosi s javnošću u 17h.

 

Popravni kolokvijumi će se održati 27.12.2021. godine u sali A4, po sledećem rasporedu:

  • Popravni prvog kolokvijuma u 16h
  • Popravni drugog kolokvijuma u 17h.

Studenti treba da se jave putem elektronske pošte lstajic@megatrend.edu.rs i da dostave sledeće podatke:

  1. Ime i prezime
  2. Broj indeksa
  3. Kolokvijum koji žele da rade.