Prvi kolokvijum iz Prava intelektualne svojine će se održati, uz poštovanje svih epidemioloških mera, 11.11.2021. godine u sali A4 po sledećem rasporedu:

  • smer menadžment u kulturi i medijima: 16h
  • smer odnosi s javnošću: 17h
  • smer novinarstvo: 18h

Kolokvijum će obuhvatiti gradivo do četvrtog dela knjige „Intelektualni iskorak“ – Pravo indrustrijske svojine.