Mole se studenti koji prijave ispit/e za majski ispitni rok da
kontaktiraju predmetne nastavnike, radi dogovora za termin polaganja
ispita.