Popravni kolokvijumi iz Ustavnog prava će se održati 06.06.2022. po sledećem rasporedu:

  • Prvi kolokvijum: 14 časova;
  • Drugi kolokvijum: 15 časova;
  • Treći kolokvijum: 16 časova