PREDMET /  Poster 1  

PROFESOR / FIlip Popović
KONTAKT / 
fabrikkor@gmail.com
Detaljnije informacije u vezi nastave poslate na mejl adrese.
ZADATAK 1 (privođenje kraju) / Muzički poster
Format: B2 50x70cm ili B1 70x100cm

Tema: Odabrati postojeću grupu, bend, orkestar, izvođača etc. ili sam tip muzike u obliku festivala/koncerta i vizuelnim elementima, bojama i kompozicijom preneti duh muzike iz sopstvene perspektive.

Vežba: 
Uvod u istoriju i savladavanje grafičkog prostora postera, efiksano korišćenje tipografskih i grafičkih elemata. Ubedljiv prenos poruke i tona uz minimalne informacije, vidljivost u urbanoj sredini, jedinstvenost.
Svako odstupanje od pravila je opravdano dobrom idejom i argumentima.

ZADATAK 2 / Komercijalni poster / Sajam
Format: B2 50x70cm ili B1 70x100cm i horizontalna forma istog formata kao simulacija upotrebe za bilbord.

Tema: Slobodna tema, odabrati tip / temu sajma po ličnom interesu (nameštaja, motora, nautike, kozmetike, turizma etc). Osmislititi kreativni naziv/slogan sajma.

Vežba: Preneti duh teme sajma kroz poster; Privući ciljnu grupu određenog tipa sajma; Istaći bitne informacije i oformiti njihovu hijerarhiju; kreativno razmišljanje na temu naziva / copyright (primer – Sajam motora / Brzina – može biti negativna konotacija u smislu neodgovorne vožnje); Mogućnost primene rešenja na vertikalnu i horizontalnu formu.

 Svako odstupanje od pravila je opravdano dobrom idejom i argumentima.