Prvi kolokvijum iz predmeta Pravo privrednih prestupa i prekrsaja odrzace se u ponedeljak, 25. marta 2024. godine, u sali C2, sa pocetkom u 17.00h.