Treci kolokvijum iz predmeta Pravo privrednih prestupa i prekrsaja odrzace se 20. maja 2024. godine, sa pocetkom u 16.00h.