Predavanja iz Organizacionog ponasanja i Logistike (III godina) zakazano za 11.12.2018. pomera se za 12.12.2018. godine u isto vreme.