Predavanja iz predmeta Osnovi međunarodnog poslovanja (II godina) održaće su u utorak 22. februara od 18h.