1.Terorizam, pobuna i gerilski rat.
2.Razlikovanje terorizma od drugih vrsta političkog nasilja.
3.Konceptualizovanje terorizma.
4.Kratka istorijska perspektiva.
5.Složenost u dimenzijama terorizma.
6.Radna definicija terorizma.
7.Nacionalni i internacionalni terorizam.
8.Globalni terorizam i njegove posledice.
9.Region Severne Amerike.
10.Region Evrope.
11.Bliski istok i severna Afrika.
12.Globalizacija i terorizam.
13.Uzroci terorizma.
14.Tipovi terorizma.
15.Desničarski terorizam.
16.Levičarski terorizam.
17.Terorizam usamljenog vuka.
18.Racionalnost odluke, efekata i posledica terorističkog akta.
19.Terorizam u Evropi.
20.Veliki teroristički napadi u Evropi.
21.Akcioni plan Evropske unije protiv terorizma.
22.Strategija EU za borbu protiv terorizma.
23.Stokholmski program.
24.Strategija za prevenciju finansiranja terorizma.
25.Odnosi sa međunarodnim partnerima u borbi protiv terorizma.
26.Socijalne i psihološke karakteristike terorizma i terorista.
27.Regrutacija terorista.
28.Potencijalni kandidat.
29.Regrutovanje po meri.
30.Brendiranje terorizma.
31.Teroristička propaganda.
32.Teroristička propaganda na društvenim mrežama.
33.Definisanje sajber terorizma.
34.Sajber prostor kao meta sajber terorizma.
35.Finansiranje terorista u realnom i digitalnom okruženju.
36.Rani primeri finansiranja terorizma putem interneta.
37.Metode sajber terorističkih aktivnosti u digitalnom okruženju.
38.Eksterna i interna kooperacija EU u cilju suzbijanja sajber terorizma.
39.Politika sajber bezbednosti.
40.Separatistički terorizam.
41.Etno-separatistički terorizam.
42.Analiza etno-separatističkog terorizma u Severnoj Irskoj.
43.Analiza etno-separatističkog terorizma u Španiji.
44.Razlike i sličnosti etničkih konflikata u Severnoj Irskoj i Španiji.

Literatura:
Svetislav Lutovac, Nikoleta Lutovac, Terorizam, 2023. godina, Megatrend univerzitet Beograd.

Napomena: Uslov za prijavljivanje ispita je odobren i odbranjen seminarski rad u predispitnom roku, koji je naznačen i datumski određen na oglasnoj tabli fakulteta.

Prof. dr Svetislav Lutovac
Doc. dr Nikoleta Lutovac