ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК

за студенте основних, мастер и докторских студија на Мегатренд универзитету

у школској 2019/20 години

Редовна пријава испита за АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК почиње 20.07.2020. и траје до 23.07.2020.

Ванредна пријава испита за АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК почиње 24.07.2020. и траје до краја рока

Августовски испитни рок почиње 24. августа 2020. године и траје до 06. септембра 2020. године.

Редовна пријава испита – 1200 динара

Ванредна пријава испита – 1700 динара

Диференцијални испити – 2000 динара

Пријава испита за апсолвенте – 1700 динара

Пријава испита мастер 15е у динарској противвредности

Пријава испита докторске 20е у динарској противвредности

Испите могу пријавити сви студенти који су измирили школарину за школску 2019/20 годину.