Redovna prijava ispita za SEPTEMBARSI ROK pocinje od 07.09.2020. do
09.09.2020.
Vanredna prijava ispita za SEPTEMBARSKI ROK pocinje od 10.09.2020. do
11.09.2020.
Ispitni rok pocinje 14.09.2020. godine i traje do 27.09.2020. godine.

Redovna prijava ispita- 1200 dinara
Vanredna prijava ispita- 1700 dinara
Diferencijalni ispiti- 2000 dinara
Prijava ispita master 15€ u dinarskoj protivvrednosti.
Prijava ispita doktorske 20€ u dinarskoj protivvrednosti.

Pravo da prijave ispite imaju svi studenti koji su izmirili skolarinu za
skolsku 2019/20 godinu.