4.2.2020. predmet Razvoj softvera će biti održan u terminu od 18:30, umesto u terminu od 16:00