Studijski program: MEĐUNARODNA EKONOMIJA I FINANSIJE
PREDMET: INTERKULTURNI MENADžMENT
Rezultati ispita od 06.07.2021.

Preuzmi…