Sledeći kandidati su polozili I kolokvijum:

  1. UROŠ ILIĆ          –     9 (bodova)
  2. ANĐELA ČEKIĆ –    9  (bodova)
  3. MIHAJLO ĐURIĆ – 8  (bodova)
  4. RELJA ZARIĆ –         7  (bodova)

Ostali kandidati nisu zadovoljili na kolokviju.

prof.dr Nenad Kapor