Rezultati kolokvijuma iz predmeta „Aerodromi i aerodromske operacije“
održanog dana 02.12.2019. godine


1.	Simović Miloš      9(devet)
2.	Pejkić Filip       9(devet)
3.	Hinić Tara        9(devet)
4.	Mijatović Jovana     9(devet)
5.	Vranješ Pavle      9(devet)
6.	Zrnić Nenad       9(devet)

   Svi studenti koji nisu polagali kolokvijum, ili su nezadovoljni
ocenom imaju mogućnost polaganja 9.12.2019. godine.