Uvazene kolegenice i kolege,

U prilogu se nalaze teme za seminarske radove, molim vas da razmotrite i neke vaše ideje ako ih imate, pa se obratite putem email-a da bi vam iste bile odobrene.
Takođe najlepše bih zamolila kolege koje su dobile teme na predavanjima da se obrate putem email-a i napišu koju temu su odabrali, da bi im bila dodeljena dalja uputstva.
Hvala unapred!