Ispitnja pitanja

 

Prema poglavljima knjige, odaberite temu na koju želite da napišete seminarski rad.
Ovaj rad doneće vam 30 predispitnih poena.
Kada izaberete temu, javite mi se da vas uputim na literaturu za izradu rada.