Prvi kolokvijum iz Gradjanskog i stvarnog prava ce se odrzati 16.03.2022. godine u 13h, sala A5.