OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE

TREĆI KOLOKVIJUM  IZ PREDMETA
FINANSIRANJE INVESTICIJA
ODRŽAĆE SE 28.05.2018. sa početkom u 10:00 č.