Treći kolokvijum iz predmeta Međunarodne poslovne finansije, utorak 11. januar 2022. godine, 18h-19:30h, sala A-1.
Spremiti poglavlja 14-22, strane 199-271, iz udžbenika Medjunarodne poslovne finansije (Predrag Kapor, peto izdanje, 2012.g.).