TREĆI KOLOKVIJUM iz predmeta Osnovi međunarodnog poslovanja (II godina)
održaće su u utorak 31. maja od 19:00h. Studenti koji ne prate
predavanja traba da spreme poglavlja 10-15, strane 219-332, iz udžbenika
’Međunarodno poslovanje – sa praktikumom’, Autori: Dr Predrag Kapor, Dr
Aleksandra Tošović-Stevanović, Megatrend univerzitet, Beograd, 2017.
Postoji mogućnost da se zajedno sa trećim kolokvijumom radi i neki od
prethodno propuštenih kolokvijuma: prvi kolokvijum (poglavlja 1-4,
strane 1-110) ili drugi kolokvijum (poglavlja 4-9, strane 111-218), u
utorak 30. maja od 19h.

PREDAVANJA iz predmeta Osnovi međunarodnog poslovanja (II godina)
održaće su u redovnom terminu, utorak 31. maja od 19:00h.

Doc Aleksandar Jovičić