Treći kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo, ponedeljak 10. januar 2022., 18:00h-19:30h, sala A-1.
Spremiti poglavlja 7-9, strane 143-211, iz udžbenika Preduzetništvo (grupa autora, 2004).
Studenti koji su na osnovu aktivnosti na predavanjima/vežbama oslobođeni od trećeg kolokvijuma ne treba da dolaze 10. januara.

Doc dr Aleksandar Jovičić