Studenti I godine mogu odmah na sajtu Pravnog fakulteta, Studentski portal, u rubrci Oglasna tabla, Obavestenja za I godinu, (preostalih 17 art.) – str.2, preuzeti Uputstvo za pripremanje gradiva za Kolokvijume i ispit iz Uvoda u pravo, sa informacijama o udzbenicima i nastavnim jedinicama prema vazecem Programu za ovaj predmet.

Sledi raspored kolokvijuma za novu 2023/2024 skolsku godinu:

Kolokvijum I – 09.11.2023. i 16.11.2023.

Kolokvijum II (i popravni Kolokvijum I) – 21.12.2023. i 28.12. 2023.

Termini su od 14.00h – 15.00h, a u skladu sa Rasporedom konsultativne nastave za zimski semestar 2023/2024 koji je  istaknut na sajtu PF.

Doc. dr Snezana Radovanovic