REZULTATI  I  KOLOKVIJUMA IZ INŽENJERSKE GRAFIKE 16.11. 2023.

REZULTATI  I  KOLOKVIJUMA IZ INŽENJERSKE GRAFIKE 16.11. 2023.

Sledeći kandidati su polozili I kolokvijum: UROŠ ILIĆ          –     9 (bodova) ANĐELA ČEKIĆ –    9  (bodova) MIHAJLO ĐURIĆ – 8  (bodova) RELJA ZARIĆ –         7  (bodova) Ostali kandidati nisu zadovoljili na kolokviju. prof.dr Nenad Kapor