Teorija modernosti

Teorija modernosti

Ispitnja pitanja   Prema poglavljima knjige, odaberite temu na koju želite da napišete seminarski rad. Ovaj rad doneće vam 30 predispitnih poena. Kada izaberete temu, javite mi se da vas uputim na literaturu za izradu rada. KNJIGA
Interkulturni menadžment

Interkulturni menadžment

FKM-IK-IVg. POLAGANJE ISPITA 2023. (1) IK,IVg-2023.NAČIN POLAGANJA PREKO KOL.,NAČIN IZRADE SEM.RADA ZA SAJT (3) IK-IVg. FKM 2023. ISPITNA PITANJA (1) UPUTSTVO ZA IZRADU S. RADA 2023. (1) IK PITANJA ZA Kolokvijum III IK PITANJA ZA Kolokvijum IV