Ispitna pitanja po godinama i po predmetima

Ispitna pitanja po godinama i po predmetima

I Godina Engleski jezik 1 početni Engleski jezik 1 Engleski jezik stručni kurs Ljudska prava Opšta sociologija sa sociologijom prava Osnovi ekonomije Pravo EU i evropske integracije Rimsko pravo Ustavno pravo Uvod u pravo II Godina Engleski jezik 2 početni … Continued