MANAGEMENT IN CULTURE AND MEDIA

Studijski program: MENADŽMENT U KULTURI I MEDIJIMA

 

Kompetencije koje se stiču na studijskom programu:
• kompetentnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica u oblasti upravljanja masmedijskih preduzeća, institucija i ustanova kulture;
• sposobnost istraživanja, predviđanja i rešavanja poslovnih problema i posledica pojava na ukupno poslovanje;
• sposobnost kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, ovladavanje metodima, postupcima i procesima istraživanja, u cilju razvoja kritičkog i samokritičkog prosuđivanja uz primenu etičkih kodeksa;
• sposobnost primene znanja u praksi;
• samostalnost u stručnom radu i donošenju poslovnih odluka;
• razvoj komunikacionih sposobnosti i veština, posebno u međunarodnom okruženju;
• kolegijalnost i lojalnost prema poslodavcima i javnosti, smisao za saradnju i prihvatanje kritike;
• razumevanje i poštovanje profesionalnih standarda.

Mogućnost zaposlenja: u svim tipovima kulturnih ustanova, medijskih organizacija i specijalizovanih agencija za tržišne komunikacije – produkcija u radijskim i televizijskim stanicama; domovi kulture i kulturni centri; account menadžeri u marketinškim agencijama; filmska produkcija; muzejske institucije; pozorišne ustanove.

Način studiranja:
osnovne akademske studije na Fakultetu za kulturu i medije traju
četiri godine – osam semestara.
Obim studija: 240 ESPB.

 

Na prvoj godini svi predmeti su zajednički. Student bira modul na drugoj godini studija.
Napomena:

  • kod izbornih predmeta student bira jedan predmet od najmanje dva ponuđena.
  • izborni predmeti na višim godinama uslovljeni su prethodno položenim predmetima.
CourseECTS
Fundamentals of management8
Contemporary political systems8
Psychology of creativity8
English language 16
History of culture and civilization8
Communicology8
Elective course 1
- Art theory
-Sociology of culture and arts

8
Elective foreign language 1
- French language
- Spanish language

6
CourseECTS
Media theory8
Marketing in culture and media8
Media analytics8
English language 26
Introduction to media management8
Models of cultural policy 8
Elective course 2
- Anthropology
- History of media

8
Elective foreign language 2
- French language
- Spanish language

6
CourseESPB
Business informatics10
Intellectual property law7
Financial management in culture and media8
Theories of public opinion8
Communication and culture 10
Theatre and museum management10
Elective course 3
- Management in publishing
- Management in visual arts and music
7
CourseESPB
Management in electronic media7
Theory of modernity6
Human resource management8
Ethics of public communication9
Intercultural management10
Research and Development management11
Public relations9