PUBLIC REALTIONS

Studijski program: ODNOSI S JAVNOŠĆU

 

Kompetencije koje se stiču na studijskom programu:
– temeljno poznavanje i razumevanje procesa stvaranja, oblikovanja i distribuiranja informacija;
– rešavanje konkretnih PR problema, uz upotrebu naučnih i stručnih metoda;
– korektno vladanje osnovnim znanjem iz kulturološko-komunikoloških nauka, uz povezivanje znanja iz raznih oblasti lingvistike i informatike, sa ciljem upravljanja javnim prostorom;
– sposobnost istraživanja u literaturi i praksi, kao i plasiranja informacija u odgovarajući žanrovski okvir;
– adekvatna primena informacijsko-komunikacione tehnologije i informacionih sistema

Formiranje akademskog stručnjaka – menadžera za odnose s javnošću, obučenog da materijalizacijom informacija u komunikativnim i tehničkim medijima (govor, jezik, spis, slike, tekstovi, knjige, brošure, filmovi, itd.) kreira proces komunikacije za druge, vršeći selekciju iz obilja poruka, dajući im određenu perspektivnost i generišući nov kvalitet, bitan za oblikovanje javnosti.

Mogućnost zaposlenja: ministarstva i državna nadleštva; javne ustanove; civilni sektor; korporativno poslovanje; medijske organizacije i ustanove kulture; marketinške agencije

Način studiranja:
osnovne akademske studije na Fakultetu za kulturu i medije traju
četiri godine – osam semestara.
Obim studija: 240 ESPB.

 

Na prvoj godini svi predmeti su zajednički. Student bira modul na drugoj godini studija.
Napomena:

  • kod izbornih predmeta student bira jedan predmet od najmanje dva ponuđena.
  • izborni predmeti na višim godinama uslovljeni su prethodno položenim predmetima.
CourseECTS
Fundamentals of management8
Contemporary political systems8
Psychology of creativity8
English language 16
History of culture and civilization8
Communicology8
Elective course 1
- Art theory
-Sociology of culture and arts

8
Elective foreign language 1
- French language
- Spanish language

6
CourseECTS
Media theory8
Elective foreign language 2
- French language
- Spanish language

6
Marketing and Public8
Sociology of Mass-communication8
Media analytics8
English language 26
Political marketing8
Elective course 2
- Anthropology
- History of media

8
CourseECTS
Intellectual property law7
Theories of public opinion8
Theory of genre8
Elective course 3
- Business Correspondence
- Cultural identity
7
Business informatics10
Media advertising10
Media law10

table id=137 /]